2010 bilaga 2 årmötesprotokoll

Uppdaterad: 09 Sep 2011 kl: 06:50

Östra Svealands Fotoklubbar – SVEFO

Styrelsen

Proposition till SVEFO-stämman 2010
Deltagandet i diagrupperna i olika fototävlingar i Riksförbundet, distrikten och klubbarna har stadigt minskat de senaste åren. På senare tid har deltagandet varit så lågt att juryn haft svårt att fullgöra sin uppgift på ett meningsfullt sätt. Många fotoklubbar har därför beslutat slopa diagrupperna. Vid senast årsmöte inom Riksförbundet beslöts att om deltagandet ett år underskrider ett visst antal skall tävlingen inte utlysas nästa år.
Mot bakgrund av detta och tidigare förda diskussioner inom SVEFO lämnar styrelsen följade förslag att behandlas till stämman:

”Då antalet fotografer ett visst år understiger 10 skall den gruppen inte utlysas påföljande år. Den kommer då att utgå ur tävlingsreglerna och den allmänna informationen.”
Detta innebär att utlyst tävling alltid skall genomföras.


Stockholm 2010-10-27
Styrelsen