2015-12-31 Kassarapport

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:17

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar

 

KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2014-10-01  -  2015-12-31
INGÅENDE BALANS
Tillgångar Skulder och Eget kapital
Plusgiro 81 76 40-6 26 770,03 Eget kapital 26 770,03
RESULTATRÄKNING
Intäkter Kostnader
Årsavgifter klubbar 5 525,00 Hemsida, domän 2 641,50
Årsavgifter fr föregående år 1 300,00 Plusgiro kontoavgift 457,50
Årsavgifter enskilda medlemmar 200,00 Fotomässor 2014 o 2015 5 422,00
SVEFO-14 deltagaravgifter 6 450,00 SVEFO-14 kostnader 10 965,00
SVEFO-15 deltagaravgifter 5 850,00 SVEFO-15 kostnader 9 490,00
BILD-15 deltagaravgifter 9 450,00 BILD-15 kostnader 5 875,00
Lightroom kurs sept. 2015 10 690,00 Lightroom kurskostnad 7 750,00
Diptyk utställning deltagaravgifter 1 200,00
Fotomässan bildtryck bidrag 1 000,00
Matkassa 3 003,00
Summa intäkter 44 668,00 Summa kostnader 42 601,00
Åtets vinst 2 067,00
UTGÅENDE BALANS
Tillgångar Skulder och Eget kapital
Plusgiro 27 837,03 Eget kapital 26 770,03
Fordran tryck Fotomässan 2014 1 000,00 Årets vinst 2 067,00
Summa tillgångar 28 837,03 summaEget kapital 28 837,03