2016 Verksamhet

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 19:27

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-01-01 – 2016-12-31

Här kan du spara verksamhetsberättelsen på datorn »

Förtroendevalda:
Ordförande                              Inga Nathhorst                           Danderyds FK
Ordinarie ledamot                    Jan Bergman                               Danderyds FK
Ordinarie ledamot                    Peter Falk                                    Erikssons FK
Ordinarie ledamot                    Stefan Malmström                       Kista FK

Suppleant                                  Stefan Areving                            Gävle FK
Suppleant                                  Kai-Uwe Och                               Kista FK

Revisor                                      Jan Better                                  Danderyds FK
Revisor                                      K-G Gramén                               Enskede FK
Revisorssuppleant                      Arne Wallers                               LM Ericssons FK

Valberedning                            
Cristian Lintrup                          LM Ericssons FK (sammankallande)                               
Elizaveta Pronina                       Stockholms FK

Styrelsemöten:
Styrelsen har under det förlängda verksamhetsåret haft 7 protokollförda styrelsemöten. Diskussioner och beslut sker en hel del i styrelsemailen och protokollförs.

SVEFO-INFO och hemsidan:
-  2014 registrerades svefo.ORG. OBS! att Svefo.EU har börjat att fasas ut.
- SVEFO-INFO har under verksamhetsåret utkommit med 1 nummer. Nyheter och har sänts med epost men inte som en SVEFO-INFO utgåva.
- Hemsidan har informerat om arrangemangen, visar belönade bilder, resultatlistor och bildspel för nedladdning med såväl belönade som alla deltagande bilder.
- SVEFO har fortsatt informera om medlemmars utställningar på hemsidan och via e-post.

Medlemmar:
Antalet medlemsklubbar var 15 (17) och antalet enskilda medlemmar var 2 vid verksamhetsårets slut.

Arrangemang:
...2016-03-13
...Distriktsårsmöte hålls numera i mars
...samtidigt med BILD-tävlingen. SVEFO-
...styrelsen höll i årets arrangemang.

...Foto t v Olle Robin.
...T v Elizaveta Pronina, t h Inga Nathhorst.

...BILD-16
...Jury: Ida Borg och Casia Bromberg
...Bästa fotograf: Milja Koffman
...Stockholms FK
...Bästa klubb: Stockholms Fotoklubb

 

 

 

 

 

 

2016-04-13 PRINTKURS hos EPSON Kursen blev mycket populär och fulltecknades på några
få timmar.

2016-05-12  -  26 Utställning ”Ny i sta’n” i Folkets Hus, Solna

2016-11-11  -  13 Fotomässan Stockholm 2016

...hölls även 2016 på
...Stockholmsmässan i
...Älvsjö.
...Deltagande SVEFO-klubbar
...hade en gemensam
...monter och fick en
...bredare exponering av
...klubbarnas verksamhet.
...Fotomässan ger många
...värdefulla kontakter med
...fotografer som visar
...intresse för medlemskap
...i fotoklubbar. Upplägget
...var samma som år 2015
...och SVEFO
...representerades
...av en enda stor bild


”Invånaren” Foto Bästa fotografen i BILD-16 Mirja Koffman, Stockholms fotoklubb.Samordningen sköttes åter förtjänstfullt av Enskede FK, Stockholms fotoklubb samt Tyresö FK.

20 november SVEFO-16 Utställning
Utställningen visades söndag 20 november och de belönade bilderna ställdes ut 20 - 30 november i
Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, Solna
Jury: Mia Galde är fotograf, konstnär och omtyckt fotolärare på Fotografiska i Stockholm. Hon har medverkat i TV "Alla är vi fotografer" finns på Lensculture och har haft flera utställningar.
Bästa fotograf: Elizaveta Pronina Stockholms fotoklubb
Bästa fotograf: Staffan Strömberg, Enskede
fotoklubb
Bästa fotoklubb: Enskede Fotoklubb

 

Juryns favorit:Upside Down”...
foto Irina Johansson Stockholms fotoklubb...

 

 

 

 

 

Sittande styrelse tackar för det förtroende vi åtnjutit.
Stockholm       mars
Styrelsen för Östra Svealands Fotoklubbar genom

 

Inga Nathhorst                   Jan Bergman                     Peter Falk                    Stefan Malmström
Ordförande                         Kassör                              Ledamot                     Ledamot

 

Stefan Areving                       Kai-Uwe Och
Suppleant                              Suppleant