BILD-12 Vinnande bilder

Uppdaterad: 29 Aug 2016 kl: 07:52

BILD-12 
SVEFO höll i 2012 års arrangemang

Jury: Mia Klintewall och Sofia Marcetic.

Mia förestår i dag Galleri Kontrast. Även Sofia har ett förflutet på Gallei Kontrast, men jobbar idag som fotograf.

BILD-12 är en tävling för projektion av digitala bilder. (Projektion avser visning med ljus ss projektor). Tävlingen består av tre klasser:
- Färg - Monokrom - Tema, som i år är "Vår tid".

Länkar till pdf-filer med dels alla bilder och dels de vinnande bilderna i de olika klasserna och så resultat lista finns neders på denna sida.RESULTAT i pdf-filer:
Resultatlistan finns här »
Juryns motiveringar finns här »
Utvalda bilder färg finns här » OBS!ca 5 MB
Utvalda bilder monokrom finns här » OBS! ca 5,5 MB
Utvalda bilder tema "Vår tid" finns här » OBS! ca 5,5 MB
Samtliga bilder färg finns här » OBS! mycket stor ca 66,5 MB
Samtliga bilder monokrom » OBS! Mycket stor ca 55 MB
Samtliga bilder med publiceringstillstånd tema "Vår tid" » OBS! Mycket stor ca 54 MB