BILD-ÅR Juryinstruktion

Uppdaterad: 11 Apr 2014 kl: 10:43

BILD-ÅR Juryinstruktion  - Här finns juristruktionen i pdf »

SVEFO är en förening av fotoklubbar inom Östra Svealandsdistriktet av Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.

SVEFO har som målsättning att:

 • Genom bildkvällar, kurser och klubbledarträffar ge medlemsklubbarna underhållning, kunskap, tips och kontakter.
 • Sprida information om de anslutna klubbarnas aktiviteter.
 • Genom en årlig BILD-tävling sporra medlemmarna till att ställa upp och visa sina bästa bilder och genom juryns sakliga kommentarer få en konstruktiv och inspirerande kritik på sina och andras bilder.

 

JURYNS UPPDRAG

 • Att välja ut, rangordna och skriva konstruktivt omdöme om alla de 15 bästa bilderna inom varje klass. Rangordningen behöver inte vara i strikt kontinuerlig nummerfrekvens. Om två bilder anses så likvärdiga att de inte kan skiljas åt sätts samma platssiffra. Antalet rangordnade bilder skall dock alltid vara 15.

 • - Bedömingen görs med bilden digitalt lagrad och på bildskärm lämplig för bildvisning.

 • - Juryn får tillgång till bildfiler i de tre klasserna och erhåller ett separat lösenord och loggar in via Arrangörernas sida» till SVEFOs bilddatabas.

 • Juryn kan även utse och då ge skriftligt omdöme till valfritt antal hedersomnämnda bilder.

 • Att avgöra om antagna och hedersomnämnda bilder i temagruppen följer angivet tema.

 • - Juryn avgör om bilderna i den monokroma klassen verkligen är monokroma och diskvalificerar bilder som inte är monokroma. Detta gäller endast de bilder som avses bli rangordnade och kommenterade. Rangordningen skall alltid omfatta femton bilder varför annan bild då måste komma ifråga.
  Bilder i den monokroma klassen skall uppfylla följande kriterier:
  En svartvit bild från mycket mörkt (svart) till mycket klart grått (vitt) med varierande nivåer av grått är en monokrom bild. En svartvit bild tonad helt i en färg förblir en monokrom bild och kvalificerar sig för att vara med i den monokroma klassen. Däremot blir en svartvit bild som modifierats partiellt med tillägg av en färg en färgbild som skall delta i klassen färgbilder.
  I tveksamma fall är det upp till juryn att avgöra om bilden uppfyller kriterierna för en monokrom bild.

 • Att lämna resultatlista med omdömen till den arrangerande klubben inom överenskommen tid, vanligen senast en vecka före utställningen.

  Resultatet lämnas lämnas skriftligen. Av listan skall tydligt framgå bildens placering, juryns omdöme och bildens identitet dvs klass, bildtitel och motiv/annat kännetecken.  (Juryns skriftliga omdöme registreras omågende av SVEFO och juryn får tillgång till databasen med de inlagda omdömena och de tre presentationsfilerna med bild och omdöme för kontrolläsning så att diplomen kan färdigställas).

 • Att närvara vid redovisningen för SVEFOs medlemmar, lämna omdömen om bilderna på ett konstruktivt sätt och eventuellt ge några allmänna omdömen om bildmaterialet i stort.


Klasserna är digitala bilder och bedöms var för sig, är:

1    Färgbilder     -------- utan tema
2    Monokroma bilder   utan tema
3    Färgbilder och/eller monokroma bilder   med tema

Årets tema fastställs an SVEFO styrelsen tillsammans med arrangerande klubb och framgår av inbjudan till tävlingen.

Utmärkelser och poängberäkning
(Sammaställningen generas automatiskt av SVEFOs registreringsprogram och kontrolleras av arrangörsklubben och kontrolläses av juryn.)
15 bilder rangordnas inom varje klass. Fotografen får konstruktiva omdömen och tilldelas diplom.
Valfritt antal hedersomnämnda bilder får konstruktiva omdömen och fotografen tilldelas diplom.

Bästa fotograf tilldelas pris och diplom
Bästa klubb får en inteckning i vandringspriset och ett diplom. Den klubb som först får sin tredje inteckning får behålla vandringspriset för gott. (Kommentar: När ett vandringspris erövrats ersätts det av ett nytt och nya inteckningar gäller.)

Poängberäkning

Varje placerad bild får                                   16 – 1 poäng. Vinnande blid får 16 poäng, nr 2 får 14 poäng.
Varje hedersomnämnd bild får                      + (ett plustecken)

(+ tecken används för att söka skilja fotograf respektive fotoklubb om fler har fått lika många poäng. Vid lika utslag delas placeringen.)


Arrangerande klubbs ansvar för juryns arbete

Arrangerande klubb ansvarar för att:
- inbjudan av en, två eller flera domare till jury
- till juryn skickas denna juryinstruktion och reglerna för BILD-ÅR tävling
- göra en tidsplan som innefattar ca 2 veckor för juryns bedömning
- ser till att juryn får bilderna till bedömning
- ta emot resultatlistan och se till att resultatet förs in i SVEFOs databas, om det inte redan är gjort av juryn, och verifiera att alla relevanta listor finns till förfogande inför redovisningstillfället.
- prägla plakett
- framställa diplom. SVEFO-styrelsen signerar Bästa klubb o Bästa fotograf.