BILD-ÅR Standardregler

Uppdaterad: 17 Feb 2016 kl: 11:36

BILD-ÅR
Bildtävling för digital projektion. (Digitala bilder som visas på skärm eller med projektor)

Deltagare
- BILD-tävlingen är öppen för alla klubbar och de enskilda medlemmar som är anslutna till SVEFO.
- Deltagare får endast delta för EN fotoklubb vid en och samma tävling.

Tävlingen
BILD-tävlingen består av tre klasser med högst tre enstaka bilder per klass:

1    Färgbilder                    ..enstaka bild utan tema
2    Monokroma bilder*        enstaka bild utan tema
3    Färgbilder och/eller monokroma bilder   enstaka bild med tema

Årets tema fastställs av SVEFO-styrelsen tillsammans med arrangerande klubb och framgår av inbjudan till tävlingen.

Hur deltar jag?

Du behöver ditt eget lösenord och din fotoklubbs nya lösenord för att ladda upp dina
... bildfiler på www.svefo.org  (Har du glömt ditt lösenord kan du normalt få den till din
... registrerade e-postadress.)
... - Fotoklubbens lösenord får du av din klubbs tävlingsledare.
... - NYA deltagare behöver registrera sig på www.svefo.org.

Bilderna bör helst vara nytagna och får inte ha blivit prisbelönta vid tidigare utställningar
... /tävlingar inom RSF eller SVEFO. (RSF=Riksförbundet Svensk Fotografi.)
Bilderna får bearbetas i bildbehandlingsprogram t.ex. Photoshop/Lightroom.
Bildfilerna skall vara i JPG/JPEG-format med längsta sida 2000 pixlar. NYTT 2015
Bildfilens namn bör inte innehålla information om fotoklubb eller fotografnamn.
... Ange titel eller Utan titel. Namnet får inte överstiga 40 tecken inklusive .jpg.
Bildfilen får inte bli större än 1,5 MB NYTT 2015

- Har du frågor? Kontakta din tävlingsledare eller webmaster (se styrelsen.)

Bilder godkända för publicering (anges av den tävlande vid registrering och uppladdning) kan komma att läggas upp på SVEFOs och arrangörsklubbens respektive hemsidor.

Hur deltar fotoklubben?

Registrering och uppladdning av bilder görs på SVEFOs hemsida
- Klubbens tävlingsledare erhåller nytt lösenord för tävlingsledarens inloggning till konto reserverat för tävlingsledaren samt instruktioner från SVEFO-styrelsen.
- Klubbens tävlingsledare loggar in och tar där bort de medlemmar som tidigare deltagit i SVEFO arrangemang men som nu lämnat klubben.
- Öppnar därefter för medlemmarnas möjlighet att registrera och ladda upp bilder
- Lämnar klubbens medlemslösenord till medlemmarna för deras inloggning.
Lösenordet för medlemmarna finns i klubbledarens konto.

Utmärkelser
- I varje klass rangordnas 10 % eller max 15 bilder. (NYtt 2015) Alla rangordnade bilder visas och kommenteras samt tilldelas ett diplom.
- Dessutom kan ett antal bilder bli hedersomnämnda, vilket innebär att de inte har samma höga status som de rangordnade men ändå kommer att visas och kommenteras vid redovisningen.
- Bästa fotograf respektive bästa klubb tilldelas diplom.

Bedömning
Juryn bedömer bilderna visade på kalibrerad bildskärm.
På redovisningsdagen visas bilderna digitalt via projektor.

Bästa fotograf respektive bästa klubb utses genom att summera deras respektive poäng i de tre klasserna. Poängberäkningen sker enligt följande: Bästa placering 16p, sedan 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1p i rangordningen.

Hedersomnämnda bilder får ett plustecken (+). Plustecknen användes för att söka skilja respektive fotograf och fotoklubb vid lika poäng.

Definitioner
*MONOKROM. En svartvit bild från mycket mörkt (svart) till mycket klart grått (vitt) med varierande nivåer av grått är en monokrom bild. En svartvit bild tonad helt i en färg förblir en monokrom bild och kvalificerar sig för att vara med i den monokroma klassen. Däremot blir en svartvit bild, som modifierats partiellt med tillägg av en färg, en färgbild som skall delta i klassen färgbilder.

Juryn avgör om en bild är monokrom och om en bild i temaklassen innehåller angivet tema.

Arrangör
Arrangör utses av SVEFO bland de under de senaste åren deltagande klubbarna.
Arrangören har, via SVEFOs hemsida, tillgång till verktyg för att hantera tävlingen.