Bli medlem

Uppdaterad: 27 Nov 2011 kl: 15:46

Vill du / din fotoklubb delta i de olika  arrangemangen som SVEFO,
Östra Svealands Fotoklubbar presenterar på dessa webbsidor?Du är medlem om din fotoklubb är medlem.
Fotoklubben blir medlem genom att
- maila till blimedlem@xxxx.xx med
- uppgifter om klubben, namn, post och emailadress
- och kontaktperson med post och emailadress samt telefon
- betala samtidigt medlemsavgiften 325 kr /år till PG 81 76 40-6

Om det föreligger särskilda skäl kan du också bli direktmedlem efter godkännande
av SVEFOs styrelse.


SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar
är en samarbetsförening av fotoklubbar och ett distrikt i Riksföreningen Svenkt Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.


Föreningen arrangerar BILD-tävlingen på våren och 
SVEFO-utställningen  på hösten. Föreningen ordnar  också kurser, 
utställningar, fotoresor och  klubbledarträffar.


SVEFO-INFO kommer ut 4 - 5 ggr per år med kallelser och rapporter.


Distriktet följer inte länsgränserna. Medlemsklubbar sträcker sig från Gävle i norr till Nynäshamn i söder samt Gotland.