Utställningar - extra

Uppdaterad: 17 Nov 2012 kl: 01:17

Fotografin som uttrycksmedel 
och att arbeta kreativt med fotografi

SVEFO vill uppmuntra sina medlemmar att arbeta fram en bildserie bestående av 6-10 bilder kring valfritt ämne där fotografierna tillsammans ger en fördjupad uppfattning om någon händelse, något intressant skeende som en reflektion av vad som händer i världen.

De utvalda verken  ställs ut på Galleri Vingen i Solnas bibliotek 1/11-9/12.

Senast den sista september skallutskfrift/negativkopia avsedd för juryns urval i max 18x24 cm lämnas in för bedömning (Se inbjudan länk nedan.)
(De uttagna bilderna till utställningen får vara max 30x40 cm och tas fram av fotografen.) 
Anmälningsavgiften är 250 kr till PG 81 76 40-6  ange namn och klubb.
Läs inbjudan här »


Fotomontage: Birgitta Holm 

KLANG - en fotoutställning i Konserthuset 21 juni - 27 augusti 2011

Vernissage tisdag 21 juni kl 11 i Konserthuset. Alla fotoklubbar välkomna!

I höstas gav Konserthuset en utmaning till SVEFOs fotoklubbar. Gör en bild med "klang". Av fler hundra bilder utsåg Konserthuset och SVEFO 27 bilder av 20 fotografer.

De 20 fotograferna är:
Danderyds FK:
Jan Bergman 2 bilder, Birgitta Holm, Dag Sjöblom
Enskede FK:
Eva Centergren, Dick Eriksson 2 bilder, Sven-Erik Johansson, Britt Rehnfeldt, Janne Tengqvist
Midsommargårdens FK:
Morgan Edström, Kurt Ekh, Sten Ericsson, Christer Hurve 3 bilder, Jonas Abdelilah Rhezila
Stockholms FK:
Anna-Lena Forsman, Marika Lindbom, Olle Robin, Malin Tvedt
Sundbybergs FK:
Ingela Backman, Åke Tegbäck, Janina Verdoni

FotoGenus 27/3 - 9/4 2011

Projektet Kvinnligt - manligt - bildligt, ett fotoprojekt mellan Bella Pictura och SVEFO, är nu avslutat. Utställningen får ses som välbesökt, ett åttiotal besökare kom till vernissagen.

”Tävlingen” där publiken fick gissa på kvinnlig/manlig fotograf rönte stort intresse. På vernissagedagen kom 60 svar in, under resten av perioden ca 50.
Två vinnare utsågs. På vernissagedagen vann Miet Lammens, Saltsjöbaden med 26 rätt. Bland övriga svar var Fredrik Lindgren, Hägersten, bäst med 24 rätt.

Vinnarna fick välja var sin bild från utställningen. Medeltalet rätt låg på 16/17, dvs hälften, vilket skulle kunna tydas så att vi inte kunde se någon skillnad mellan kvinnors och mäns fotografi i detta enkla test.

 

SVEFO på Fotomässan

SVEFO deltar på Fotomässan i november med de från årets SVEFO-utställning utvalda påsiktsbilerna (=utskrift/tryck). Första året var 2006. 2008 flyttade mässan till Älvsjö från Nacka Strand.

SVEFO ställer ut SVEFO-utställningen 06 på Fotomässan 2006
Vi vill påminna om Fotomässan som hålls i Nacka Strand 10-12 november. Mässledningens ambition är att fylla det tomrum som uppstod när fotomässan i Göteborg lades ner. SVEFO deltar med en egen monter. På mässan finner du i övrigt de flesta leverantörer i fotobranschen, bildutställningar och föredrag.
Passa på att få en överblick av vad marknaden har att erbjuda. Mer information med tider och program finns på www.foto2006.se eller som länk på SVEFOs hemsida.

.