Klubbledarträffar

Uppdaterad: 06 Aug 2011 kl: 10:58

Planeras i oktober 2011

info följer...

SVEFO klubbledarträff lördagen den 23 april 2005
Tema: SVEFO utställningen och Digitalbild 0X
Tid: 09.30-10.30
Program: Hur kan och vill vi utveckla vår SVEFO utställning och Digitalbild 0X.
Bakgrunden är tidigare motion till SVEFO stämman, och att nu senast också frågan var uppe till diskussion i Norrtälje.
Nynäshamns tidigare motion
Översikt av hur de olika distrikten inom RSF och RSF arrangera sin verksamhet.

Förslag till grupper / tema
- Antal tävlingar
att utse arrangör och administration
- Tävlingsformer
dia, påsikt, digital och ev bildspel som vi tidigare hade på programmet inom SVEFO
- Klassindelningar
enstaka bild, kollektion, motton/tema
- Vilka skall belönas / diplomeras? (kan årets rookie vara något?)

Givetvis har säkert samtalen givet flera andra vinklar på temat som lämpligen kan belysas av någon grupp.
10.30-10.50 Kafferast
10.50-11.40 Grupparbeten
11.40-12.30 Redovisning och sammanfattning
Rekommendation till nästa SVEFO stämma

Rapport klubbledarträff 23 april 2005
Representanter för 8 klubbar möttes tillsammans med SVEFOs styrelse den 23 april i Midsommargården för att diskutera gemensamma frågor, främst den framtida utställnings/tävlingsverksamheten. Diskussionerna som bla fördes i grupper utmynnade i följande:
• Gör gemensamma klasser för färg och svartvitt i påsiktklasserna kollektioner och enstaka
• Öka antalet bilder i klasserna ”enstaka bild” från 1 till 3 i respektive klass
• Tillåt 7x7-dia i ”enstaka”
Dessa tre punkter kommer att föreläggas årsmötet för beslut.

Vidare framkom bla följande synpunkter:
∗ Förslaget att presentera ”Årets fotograf” i samband med SVEFO-stämman för att lyfta fram en ung, ny medlem ansågs vara bra
∗ Vi bör försöka öka exponeringen av SVEFObilderna i det publika rummet. Kontakt kommer bla att tas med Kista Science Tower.
∗ Kanske kan ytterligare en klass med motto läggas till i Digitalbildtävlingen.
∗ Utse årets Rookie vid SVEFO-utställningen
∗ Skall SVEFO delta i Expo september 2006?

Dagens fotografiska inslag var ett engagerande föredrag av Bruno Ehrs, som också visade bilder från sina olika projekt. Vi fick också tillfälle att bese vernissagen i Midsommargården av Bella Pictura – en grupp av 20 kvinnliga fotografer.

2004 Klubbledarträff
Tema : Bildpresentationer med digital teknik
Göran Zebühr och Jan Bek kommer att informera om produktionen av SVEFO 03 presentationen samt visa några exempel på Bildprogram producerade för RSF
Plats: Midsommargården / Samlingssalen Telefonplan 3 Stockholm
Datum: Söndagen den 7:e mars
Tid: kl 10.00-14.00
Anmälan: För vår planering vill vi att ni anmäler ert deltagande till:
Åke Tegbäck ake.tegback@svefo.cx Tel: 08-82 07 42 eller Jan Bergman jan.bergman@svefo.cx Tel: 08-768 23 53
Inbjudan är ställd till alla klubbar i distriktet, och vi hoppas på att så många som möjligt kan vara representerade med någon/några från klubbstyrelsen. Givetvis får ni också ta med någon medlem som kan bli er specialist på bildprogram i framtiden!
Välkomna!

Rapport:
Vid klubbledarträffen den 7 mars visade och berättade Göran Zebühr och Jan Bek om produktionen av SVEFO-03 presentationen samt visade några exempel på ett bildprogram producerade för RSF. Digitala presentationer av bilder kommer säkert att etableras och har många fördelar vid större arrangemang som t.ex. vår Digitalbild och SVEFO redovisning. Det är också ett enkelt sätt att låna - aktuella -
program från RFS.

Klubbledarträffen äger rum den 9 -10 november 2002 på Stockholms
universitet. Det finns plats 20 personer som alla får tillgång till en bärbar dator. Egen dator kan även tas med. Kursansvarig är Sven Gedda, kursledare blir Stefan Ohlsson, Fotografisk Tidskrift och Lars Köhler, Nerström & Köhler och möjligen någon mer. Kursen skall lära ut de viktigaste grunderna i digital bildhantering för fotografer.

Avsikten är att kunskaperna sedan skall kunna vidarebefordras till de egna klubbarna. Viss dokumentation planeras att erbjudas efter kursen.

Rapport:
SVEFOs breddläger om digital bildhantering
Intresset för digital bildhantering i fotoklubbarna inom SVEFO håller i sig. Förra årets succé föjdes i år upp med ett nytt breddläger på temat digital bildhantering. Vi var ett femtiotal personer som under två hela dagar under ledning gnuggades i hela processen från scanning och bearbetning i Photoshop till utskrift av bilderna. Sven Gedda, som var kursansvarig, inledde med att beskriva några grundläggande begrepp  om datorns funktionssätt vid digital bildhantering. Stefan Ohlsson, fotograf och t.f. chefredaktör för Fotografisk Tidskrift började med att ge sin vision av den analoga respektive digitala fotografins framtid  nämligen att vi fortfarande under överskådlig tid kommer att fotografera såväl analogt som digitalt men att allt fler överger det traditionella mörkrummet och istället bearbetar bilderna digitalt. Dessutom lockar den digitala bildhanteringstekniken många att själv jobba med sina bilder istället för att lämna rullarna till fotolabbet. Köhler, till vardags reklamfotograf, med konkreta exempel vad man kan åstadkomma i  Photoshop. Vi var sannolikt många som lämnade kursdagarna både omtumlade, fullmatade och inspirerade!
Kerstin Blomberg
Danderyds fotoklubb

KLUBBLEDARTRÄFF OM DIGITAL BILDHANTERING
Lördagen den 16 och söndagen den 17 november 2002
PROGRAM
Lördag kl 10.00-12.00
Sven Gedda och Anders Cassel
Kort genomgång av några grundläggande begrepp om datorns funktionssätt vid digital bildhantering. Datorns färgsystem, Introduktion till Photoshop, och presentation av verktyg Photoshop och zonsystemet.

Lördag kl 13.00-16.00
Stefan Ohlsson. Fotografisk tidskrift med stor erfarenhet av digital bildhantering pratar om färghantering, en rutin för att bearbeta bilder i Photoshop och vad är bra för fotografer i Photoshop.

Söndag kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00
Lars Köhler reklamfotograf från Nerström & Köhler men mångårig erfarenhet av att undervisa om
Photoshop. Hur går man vidare med den inscannade bilden i Photoshop. Användning av bra verktyg för
fotografer.

Lokal: Företagsekonomiska institutionen, Kräftriket, hus 3, se www.fek.su.se/kraftriket/map.html för karta över området. Parkering finns i området.
Kostnad: 550:- per deltagare. Lunch intages på närbelägen restaurant och ingår i priset. Kaffe serveras i pauserna.
Anmälan: per e-mail till klubbledartraffen@svefo.cx senast den 10 oktober. Först till kvarn gäller. Ange i anmälan om du tar med egen bärbar dator, om det är Mac eller PC och om du har Photoshop installerat.
Det finns ca 13 PC (ej Mac) att tillgå med Photoshop inladdat. Varje deltagare kommer att förses med en CD-SKIVA med program, övningsexempel och dokumentation.
Deltagaravgiften inbetalas till SVEFOS postgiro 817640-6, senast den 15 oktober. Ange namnadress och klubbtillhörighet på talongen och märk den med "Breddlägret"
Deltagarantalet är begränsat till 20 personer och "först till kvarn" gäller som vanligt.

Tid: Söndagen den 8 oktober 2000
kl. 09.30-ca 17.00
Plats: Hörsalen Biblioteksgången 13
Täby Centrum

Deltagare: Max två deltagare från varje klubb, SVEFO-styrelsen samt en representant från varje sponsor
(Fujifilm, Nikon, Diabolaget, Kameradoktorn och FOTO)
Målsättning:
- Svetsa samman medlemsklubbarna i SVEFO så att de kan få utbyte av varandras erfarenheter.
- Verka för att medlemsklubbarna samverkar när det gäller aktiviteter.
- Säkerställa att SVEFO:s aktiviteter inte konkurrerar utan kompletterar klubbarnas egna aktiviteter.
- Klarlägga möjligheterna till stöd från våra sponsorer.
- Stödja klubbarnas internet-satsning.
- Kanalisera intresse för digital bildbehandling i dess vidaste bemärkelse.
- Anmälan görs till Jan Bergman, tel 08-768 23 53 eller e-post: jan.bergman@
- Senast fredagen den 29 september 2000.
Välkomna!

Rapport från SVEFO:s klubbledarträff söndagen den 8 oktober 2000.
Huvudrubriken var ”Morgondagens fotoklubb” och omfattade programpunkter som ”Digital fotografi”, ”Utveckling av klubbarnas och SVEFO:s aktiviteter” samt ”Medlemsutvecklingen i klubbarna”.

Uppslutningen var glädjande stor. Representanter från femton olika klubbar deltog – inalles 34 personer. Dessutom medverkade som talare Stefan Ohlsson från Fotografisk Tidskrift, Lennart Jansson från Fujifilm, Henrik Lundström från Nikon och Mats Ekman från
Diabolaget. Det blev mycket intressanta och givande föredragningar och därtill livliga diskussioner bland deltagarna i dagens två grupparbeten. Vi diskuterade och fann att intresset för och behov av bilder ökar och med största sannolikhet kommer den analoga och digitala fotografin att leva sida vid sida alternativt i kombination med varandra under överskådlig tid både vad gäller kameror och bildbearbetning.

Diskussionerna ledde också fram till att SVEFO i huvudsak ska fokusera på sådant som de enskilda klubbarna inte mäktar med på egen hand t.ex. kurser.Till slut konstaterades att klubbarna på olika sätt måste marknadsföra sig aktivt och synbart t.ex. genom en egen hemsida och samarbeta än mer med varandra – ingen kan kunna allt men tillsammans kan vi göra mycket mer!
Kerstin Blomberg Gedda
Danderyds Fotoklubb