Kurser

Uppdaterad: 10 Sep 2013 kl: 10:16


Kurs: Lightroom 5 kurs 7-8 september 2013
med Jan-Olav Wedin

Vill du hålla ordning på dina bilder och förenkla bearbetningen? Då är Lightroom lösningen för dig. Lightroom är ett komplett och prisvärt arbetsflödesprogram för fotografer.

Lokal: Sfären, Himlabacken 1, Solna »
(Tunnelbana ca 700 m, Buss och parkeringi närheten av ingången)
Kostnad 950 kr 
Anmäl dig till inga@svefo.eu  tfn 070-855 38 00

bild before

Lightroom ger dig
möjlighet att:

 • skapa en databas som hjälper dig att hålla ordning på alla dina bilder
 • använda LR,s utmärkta RAW konverterare med dess fantastiska funktioner
 • Skapa en bok
 • Skapa bildspel
 • Skapa bildspel för webben
 • Göra olika typer av utskrifter m.m.
 •  


  foto tv före och th efter bearbetning


  Kursen riktar sig till

   • - dig som ännu inte skaffat LR men som är nyfiken på vad man kan använda programmet till
   • - dig som har LR men vill ha en grundläggande genomgång av dess funktioner

  Under två dagar kommer vi att gå igenom programmets funktioner från grunden. Dag 1 – kl 09.30-­‐17.00 går vi igenom LR och testar de olika funktionerna.

  Dag 2 – kl 09.30-­‐17.00 är tanken att du skall tanka in dina egna bilder och sätta igång och jobba i programmet.

  Du tar med egna bilder, helst på ett minneskort. Ta också med kortläsare eller kamera så att du från kamera eller kortläsare kan tanka in dina bilder. Det är en fördel om de bildfiler du tar med är i RAW format.

  För att få ut mesta möjliga av kursen rekommenderas att du tar med en dator med LR installerad på. En 30 dagars prov version av LR finns att tanka ner från http://www.adobe.com/se/downloads/

   

  Foto: Inga Nathhorst

  Bildanalyskurs med Britt Marie Kühlhorn
  17 - 18 september 2011

  Förra årets succé, helgkursen Bildanalys, kommer nu igen. Kursledare är liksom förra året Britt-Marie Kühlhorn, högskolelektor och f.d. prefekt vid institutionen för bildpedagogik Konstfack.

  Förra årets kurs fulltecknades på två dagar. Utvärderingen blev i snitt 5,3 av 6 möjliga.
  Deltagaravgiften är 950 kr, vilket också inkluderar enklare lunch och kaffe fm och em i två dagar.
  Max antal deltagare är 20 personer. Läs mera här i inbjudan »

   

  Tidigare år:

  2010 25-26 september Bildanalyskurs - kort referat
  SVEFO höll en kurs i bildanalys under ledning av Britt-Marie Kühlhorn, erfaren bildlärare från Konstfack. Ämnet var mycket populärt och kursen fulltecknades på ett par dagar, varefter en kölista med lika många skapades! I två dagar drillades vi i teori, med praktiska fotouppgifter och bildbedömningsövningar.
  Utvärderingen visade att de högt ställda förväntningarna infriades.

  Fin service med såväl föda som bildutskrifter levererades av Jan-Olav Westin.
  Den efterföljande enkäten visade på mycket nöjda kursdeltagare.

  Foto-workshop lö 2 december 2006 ”Det personliga uttrycket”
  Kursen syftar till att öka kunskapen i bildens språk och att genom det utveckla det personliga uttrycket.
  Under hösten 2005 genomförde SVEFO en mycket uppskattad workshop på Biskops Arnö under en engagerad ledning av fotografen Stefan F Lindberg. Vi är glad att få inbjuda SVEFOs medlemmar till en ny workshop lördag den 14 oktober med rubriken ”Det personliga uttrycket”.
  Det blir både föredrag och praktiska uppgifter. Det exakta programmet är inte spikat ännu, men vi räknar med att snart kunna presentera det på SVEFOs hemsida, men vi vill gärna presentera Stefans beskrivning av dagen:

  Bilder finns överallt omkring oss. I likhet med att vi lär oss skriftspråket för att kunna kommunicera och informera finns det på samma sätt all anledning att fördjupa oss bildspråket. Med ökad kunskap om bildens betydelse och påverkan kan vi lättare särskilja och ta till oss. Genom att ge bildupplevelsen ett språk ökar medvetenheten om våra upplevelser och vi kan genom det utveckla det personliga bildspråket.

  Workshop Biskops-Arnö nov 2005 Bildkommunikation
  Före årsmötet 20 nov 2005 i Gävle  kommer några av oss att träffas i samband med den planerade workshopen i ”Bildkommunikation” på Nordens fotoskola Biskops- Arnö. Vi har fått 14 anmälningar. Workshoppen inspirerades av vår utflykt till Biskops-Arnö i nov 2004.
  Rapport: Under hösten 2005 genomförde SVEFO en mycket uppskattad workshop på Biskops Arnö under en engagerad ledning av fotografen Stefan F Lindberg.... Kursern inspirerar i sin tur till en ny. Se ovan 2006.

  Digitalt Breddlägger i januari 2003
  Endast två klubbar anmälde intresse för nya breddlägger, ytterligare två klubbar anmälde intresse efter kontakt. Ändå var intresset så stort från dessa fyra klubbar och det räcker till ett nytt breddläger på temat.
  Föredragshållarna från den kursen har kontaktats och ställt sig positiva till att ställa upp även nästa gång. Ytterligare information kommer när alla detaljer föreligger.
  Det torde inte råda något tvivel om att den digitala bildhanteringen har kommit för att stanna. I det sammanhanget kan det vara värt att nämna att man kanske skall skilja på att ta bilder med en digital kamera och framställa sina analoga bilder med hjälp av dator och skrivare. Det är den senare metoden som SVEFO har engagerat sig i, den andra skiljer sig inte nämnvärt från att ta bilder med en analog kamera. Framställningssättet är densamma för båda metoderna.

  Rapport från SVEFOs breddläger om digital bildhantering 2003
  Intresset för digital bildhantering i fotoklubbarna inom SVEFO håller i sig. Förra årets succé föjdes i år upp med ett nytt breddläger på temat digital bildhantering. Vi var ett femtiotal personer som under två hela dagar under ledning gnuggades i hela processen från scanning och bearbetning i Photoshop till utskrift
  av bilderna.

  Sven Gedda, som var kursansvarig, inledde med att beskriva några grundläggande begrepp om datorns funktionssätt vid digital bildhantering. Stefan Ohlsson, fotograf och t.f. chefredaktör för Fotografisk Tidskrift började med att ge sin vision av den analoga respektive digitala fotografins framtid nämligen att vi fortfarande under överskådlig tid kommer att fotografera såväl analogt som digitalt men att allt fler överger det traditionella mörkrummet och istället bearbetar bilderna digitalt. Dessutom lockar den digitala bildhanteringstekniken många att själv jobba med sina bilder istället för att lämna rullarna till fotolabbet. Stefan gick igenom de olika stegen från scanning till färdig bild. Andra dagen visade Lars Köhler, till vardags reklamfotograf, med konkreta exempel vad man kan åstadkomma i Photoshop.

  Vi var sannolikt många som lämnade kursdagarna både omtumlade, fullmatade och inspirerade!
  Kerstin Blomberg
  Danderyds fotoklubb

  Lördagen den 19 och söndagen den 20 januari 2002.
  FOTOGRAFISKT BREDDLÄGGER OM DIGITAL BILDHANTERING
  PROGRAM
  Lördag kl 10.00-12.00
  Kort genomgång av några grundläggande begrepp om datorns funktionssätt vid digital
  bildhantering. Demonstration av inscanning av bilder, dia och negativ. Möjligheter och
  begränsningar hos en scanner. Hur långt kommer jag med bara ett scanningprogram?
  Lasse Pettersson, ansvarig för teknisk support hos Nikon
  Lördag kl 13.00-16.00
  Hur går man vidare med den inscannade bilden i Photoshop. Användning av bra verktyg
  Lars Köhler reklamfotograf från Nerström & Köhler men mångårig erfarenhet av att undervisa
  om Photoshop
  Söndag kl 10.00-12.00
  Från original till slutprodukt med bibehållen färg i bilden hela vägen med hjälp av Photoshop
  Stefan Ohlsson. Fotografisk tidskrift med stor erfarenhet av digital bildhantering
  Söndag kl 12.00-13.00
  Genomgång av förutsättningarna för att genomföra Bild 2002 som en Internettävling
  Lokal: Midsommargården vid Telefonplan.
  Kostnad: Lokal och föreläsare beräknas till 250:- per deltagare. Lunch intages på närbelägen
  restaurant och ingår ej i priset. Eventuell kan Kaffe med dopp ordnas lördag fm och
  och em

  Breddlägret om Digital Bildhantering en veritabel succé
  Det var 54 förhoppningsfulla personer som träffades på Midsommargården för att deltaga i SVEFOS första breddlägger om digital bildhantering. Kunskapsnivån var mycket spridd, allt ifrån ingen erfarenhet till de som vet hur man gör. Fördelningen motsvarade ganska bra en s.k. normalfördelning. Med tanke på den stora spridningen av förkunskaper är det utomordentligt glädjande att konstatera att kursen uppskattades så mycket av så många trots den skiftande bakgrunden.

  Omdömet om de olika avsnitten utföll på en 5-gradig skala; Skanning 3,8, Färghantering 4,0, Photoshop 4,8, Totalintryck 4,7.
  Mest uppskattat var Lars Köhlers avsnitt om Photoshop, som av de allra flesta fick betyget 5, liksom totalintrycket som hamnade strax under. Avsnittet om färghantering presenterades mycket pedagogiskt av Stefan Ohlsson från Fotografisk Tidskrift och föredragningen om skanning klarade Lars Petterson, chef för teknisk support hos Nikon, av med bravur. Det kan noteras att alla som kom på lördag dök upp också på söndag och ingen lämnade lokalen under pågående föreläsning (utom i mycket trängande fall).

  Efter kursen ställdes ytterligare tre frågor. Skall SVEFO genomföra:
  - Seminarium med 1-2 från varje klubb om hur man lägger upp workshops inom klubbarna? - 67% ansåg att detta var en bra idé.
  - Samma kurs som i helgen för nya deltagare? - 80% ansåg att detta var bra.
  - Ny kurs med annat med avancerat innehåll? - 80% ansåg att detta var bra.
  Merparten av deltagarna besvarade frågorna och kompletterade med mängder av konstruktiva idéer och förslag till hur vi kan utveckla verksamheten. Vi kommer att ta upp dessa i kommande SVEFO-NYTT under rubriken tips till klubbarna.

  Uppföljning Tips från och till klubbarna:
  Från Karin Skog i Lidingö Fotoklubb "Mentordagar", där erfarna fotografer kan lära nyare om fotografiens konst. Vad man tänker på i vissa situationer, hur ljus fungerar, objektiv, bländare, tid, ja allt. Detta för att ta till vara på all den kunskap som finns i klubbarna, samt att mätta all den kunskapstörst som finns hos nya entusiastiska fotografer. Man kan kombinera detta med ett utflyktsmål, åter igen är det den praktiska övningen som lär mest. Ett första praktiserande möte kan avslutas med ett andra bildbedömarmöte.

  Styrelsens kommentarer:
  En sådan här övning kan kanske kombineras med en halvdags fotomara som inledning och avslutas med ett möte där deltagarna kommenterar hur man löst uppgifterna och samtidigt förmedlar sina kunskaper. Ordna en utflykt där några av deltagarna har digitalkameror och kan avläsa resultatet av olika exponeringar omgående och sedan förmedla kunskaper till deltagarna Sätt av en viss tid på klubbmötena där någon erfaren fotograf förmedlar sina kunskaper till övriga medlemmar. Ett begränsat ämne per gång.

  Från flera deltagare
  Fördjupning av olika delar i bildbehandlingsprogram som förklaring av innebörden av i funktioner som kurvor, nivåer, tröskelvärden, lager etc..

  Styrelsens kommentarer:
  Sådana här övningar kan ske inom klubbarna eller i samarbete mellan flera klubbar. Vid mycket stort intresse skulle även SVEFO kunna stå som arrangör.

  .