Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:16

RSF - Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar »

RSF är en ideell och opolitisk sammanslutning av fotoklubbar och enskilda medlemmar i Sverige. Vår målsättning är att verka för fotografins utveckling och att efter bästa förmåga tillvarata medlemmarnas intressen i fotografiska frågor. RSF är fotoklubbarnas riksförbund.

Den viktigaste aktiviteten inom RSF är Riksfotoutställningen (RIFO) som går av stapeln i samband med den årliga Riksfotostämman ( RSFs årsmöte). Utställningen som infattar såväl kollektioner som enstaka bilder i olika klasser är öppen för alla medlemmar i RSF-anslutna fotoklubbar. - Anmälningarna går via klubbarna.

Adress, m.m.
Riksförbundet Svensk Fotografi
Sankt Pauligatan 25
416 60 Göteborg.

Telefon: 031-19 30 50.

Epost till RSF: rsf@telia.com