SVEFO 12 text resutlatlista

Uppdaterad: 19 Sep 2015 kl: 22:33

Resultatlistan i pdf finns här »

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar

Resultatlista SVEFO-12
Arrangör: Danderyds Fotoklubb
Antagna kollektioner/enstaka bilder (inlämnade) + anger hedersomnämnda
Fotoklubbar Kollektioner Enstaka utan tema Enstaka med tema Poäng
á 3 poäng
Enskede Fotoklubb EFK 6 (11) 6 + (33) 3 (20) 27
Danderyds Fotoklubb DFK 3 (7) 0 ++ (25) 2 (8) 11
Stockholms Fotoklubb StFK 0 (7) 5 + (26) 3 (16) 8
Sundbybergs Fotoklubb SuFK 2 (4) 0 + (9) 2 (9) 8
Midsommargårdens FK MFK 1 (8) 3 + (22) 1 (11) 7
Kista Fotoklubb KFK 1 (2) 1 (6) 2 (3) 6
Gävle Fotoklubb GFK 1 (4) 0 + (12) 2 (12) 5
Östhammars Fotoklubb ÖFK 1 (2) 0 (3) 0 (1) 3
Stockholmsbild Stb 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0
SUMMA 9 klubbar 45 45 15 137 15 81 75
75
Fotografer Kollektioner Enstaka utan tema Enstaka med tema Poäng
à 3 poäng
Eva Centergren EFK 1 (1) 2 + (3) 2 (3) 7
Martin Jönsson KFK 1 (1) 1 (3) 2 (3) 6
Svante Warping EFK 1 (1) 2 (3) 5
Peter Barklund SuFK 1 (1) + (3) 1 (3) 4
K-G Gramén EFK 1 (1) 1 (3) 4
Jan Bek EFK 1 (1) 1 (3) 4
Björn Björnson MFK (1) 2 + (3) 1 (3) 3
Eri-Maria van der Spank DFK 1 (1) 3
Carl Tengwall DFK 1 (1) 3
Annika Ödman DFK 1 (1) (3) (1) 3
Göran Zebühr EFK 1 (1) (3) 3
Dick Eriksson EFK 1 (1) (3) (3) 3
Janne Svanberg GFK 1 (1) (3) (3) 3
Conny Wallgren MFK 1 (1) (2) 3
Ingela Backman SuFK 1 (1) (3) (3) 3
Anders Forsberg ÖFK 1 (1) (3) 3
Kerstin Blomberg Gedda DFK (2) 2 (2) 2
Malin Tvedt SFK 2 (3) (1) 2
Olle Robin SFK (1) 1 (3) 1 (3) 2
Märtha Blom GFK (1) + (3) 1 (3) 1
Wivi-Anne Selestam SFK (1) + (3) 1 (3) 1
Lars Larsson EFK (1) (3) 1 (2) 1
Börje Wallgren GFK (1) (3) 1 (3) 1
Roland Brinkberg MFK (1) 1 (3) (3) 1
Mahshid Rasti SFK (1) 1 (3) (3) 1
Anja Krokbäck SFK (1) (3) 1 (3) 1
Michael Pettersson SFK 1 (3) (2) 1
Lars Backman SuFK (1) (3) 1 (3) 1
Ola Lindgren DFK (1) + (3) (3)
Curt Lindfors DFK + (3)
SUMMA 30 fotografer 45 26 15 82 15 53 75
75
Bästa fotograf
Eva Centergren Enskede Fotoklubb 7 poäng +
Bästa Klubb
Enskede Fotoklubb 27 poäng +
Övriga deltagande fotografer Kollektioner Enstaka utan tema Enstaka med tema
Konsta Lyhnakis DFK (1)
Marie Barrymore DFK (1)
Jan Bergman DFK (1) (3) (1)
Markus Wallinder DFK (3) (1)
Sven Gedda DFK (1) (1)
Ylva Lilliemarck DFK (3) (1)
Viveca Thernström DFK (1)
Inga Nathhorst DFK (1)
Magnus Ekberg DFK (3)
Jan Tengqvist EFK (1) (3) (3)
Staffan Strömberg EFK (1) (3) (3)
Eddie Wibergh EFK (1) (3) (1)
Magnus Stengård EFK (1) (3) (3)
Ulf Karbin EFK (2)
Carl Blom GFK (1) (3) (3)
Kai-Uwe Och KFK (1) (3)
Kurt Ekh MFK (1) (3)
Sten Ericsson MFK (1)
Thomas Meldert MFK (1) (3)
Christer Hurve MFK (1) (3) (3)
stina axelson MFK (1) (1)
Bengt Gustafsson MFK (1) (3) (2)
Birgitta Holm SFK (1) (2)
Xiaomei Liu SFK (1) (3)
Sven-Olof Rönnskog SFK (1) (3) (1)
Per Järtby Stb (1) (1)
Åke Tegbäck SuFK (1)
Kristina Jansson ÖFK (1) (1)
SUMMA 28 fotografer 19 55 28
TOTALT deltagande 58 45 137 81
TOTALT antal påsiktsbilder på skärmar då  bilder i kollektionerna medräktnats är 376