SVEFO 15 Belönade bilde

Uppdaterad: 18 Mar 2018 kl: 20:25

JURY
Wilhelm Witte» - professionell fotograf 
Mikael Röhr » - professionell fotograf

Bästa Fotograf: Barbro Lindh, Fotoklubben Avtrycket
Bästa klubb: Enskede Fotoklubb
Redultatlista, omdömen och bildspel alla och vinnande se nederst på denna sida


BILDSPEL att ladda ner
A Kollektion alla inlämnade bilder » OBS! över 100 MB
B Enstaka bild alla bilder » OBS! 93 MB
C Tema Tur alla bilder » OBS! över 54 MB

RESULTATLISTA »
Lista DOMARMOTIVERINGAR »
A Kollektion Antagna »
A kollektion Hedersomnämnda »
B Enstaka bild Antagna »
B Enstaka bild Hedersomnämnda »
C Tema TUR - Antagna bilder »
C Tema TUr - Hedersomnämnda »