SVEFO-Utställningen juryinstruktion

Uppdaterad: 25 Sep 2015 kl: 22:52

SVEFO-Utställningen Juryinstruktion

SVEFO är en sammanslutning av fotoklubbar inom Östra Svealandsdistriktet av Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.

SVEFO har som målsättning att:

  • Genom årliga utställningar och tävlingar sporra medlemmarna till att ställa upp och visa sina bästa bilder och genom juryns sakliga omdömen få en konstruktiv och inspirerande kritik på sina och andras bilder.
  • Genom bildkvällar, kurser och klubbledarträffar ge medlemsklubbarna underhållning, kunskap, tips och kontakter.
  • Sprida information om de anslutna klubbarnas aktiviteter.


Juryns uppdrag
Juryns uppdrag består i att:

-          välja ut och skriva konstruktivt omdöme om alla de 10 %, max 15 bästa påsiktsbilderna / kollektionerna inom varje grupp. De utvalda bilderna skall ej rangordnas.

-          juryn kan även utse och ge skriftligt omdöme till valfritt antal hedersomnämnda bilder.

-          avgöra om antagna och hedersomnämnda bilder i temagruppen följer angivet tema.

-          lämna resultatlista med omdömen till den arrangerande klubben inom överenskommen tid, vanligen vid återlämnade av bilderna dock senast en vecka före utställningen.
Resultatet lämnas bäst genom att juryn markerar och inför omdömen om de belönade bilderna direkt i SVEFOs databas där bildens identitet säkerställs av tumnageln. Se instruktion nedan*.
- Resultatet kan alternativt lämnas skriftligen. Av listan skall tydligt framgå belönad bilds identitet dvs grupp, bildtitel och motiv/annat kännetecken.  (Har juryn lämnat skriftligt omdöme registreras juryns om dömen omågende och juryn får tillgång till databasen med de inlagda omdömena alternativt de tre presentationsfilerna med bild och omdöme för kontrolläsning).

-          närvara vid redovisningen för SVEFOs medlemmar, lämna omdömen om bilderna på ett konstruktivt sätt och eventuellt ge några allmänna omdömen om bildmaterialet i stort. – OBS! Vid redovisningen används digital projektor för visning av bilderna på bildskärm.

Grupperna, som bedöms var för sig, är:
A Kollektion                              En kollektion om 2-5 bilder  – utan tema
B Enstaka bild                           1 – 3 bilder – utan tema
C Temagrupp, enstaka bild     1 – 3 bilder – med tema

Juryn bedömer de fysiska påsiktsbilderna, inte de digitala kopiorna. Juryn har vanligen ca 3 veckor på sig att bedöma de inkomna bilderna. Vid behov tillhandahåller arrangerande klubb en lokal där juryn kan bedöma bilderna.

*Not. Juryn erhåller ett separat lösenord och loggar in via Arrangörernas sida till SVEFOs databas,registrerar de antagna och hedersomnämnda bilderna och skriver in omdömen.
När urvalet och kommentarer är införda genereras automatiskt resultatlistor och bildspel till redovisningen. (Databaskonstruktör: Jan Bergman, SVEFO.)

Utmärkelser och poängberäkning
(Sammaställningen generas automatiskt av Jan Bergmans registreringsprogram och kontrolleras av arrangörsklubben.)
- 15 bilder/kollektioner antages utan inbördes ordning inom varje grupp. Fotografen får konstruktiva omdömen och tilldelas diplom.
- Valfritt antal hedersomnämnda bilder får konstruktiva omdömen och fotografen tilldelas diplom.

- Bästa fotograf tilldelas plakett och diplom
- Bästa klubb får en inteckning i vandringspriset och ett diplom. Den klubb som först får sin tredje inteckning får behålla vandringspriset för gott. (Kommentar: När ett vandringspris erövrats ersätts det av ett nytt och nya inteckningar gäller.)

Poängberäkning
Enstaka-bild-grupperna:
Varje antagen bild får                                       1 poäng
Varje hedersomnämnd bild får                      + (ett plustecken)

Kollekstionsgruppen:
Antagna kollektioner får                                  3 poäng
Varje hedersomnämnd bild får                      +++ (tre plustecken)

(+ tecken används för att söka skilja fotograf respektive fotoklubb om fler har fått lika många poäng. Vid lika utslag delas placeringen.)

Arrangerande klubbs ansvar för juryns arbete

Arrangerande klubb ansvarar för:
- inbjudan av en, två eller flera domare till jury
- till juryn skickas denna juryinstruktion och reglerna för SVEFO-Utställningen
- en tidsplan som innefattar ca 3 veckor för juryns bedömning av påsiktsbilderna
- ser till att juryn får bilderna till bedömning
- ordnar vid behov lokal för juryns bedömning av påsiktsbilderna.
- ta emot påsiktsbilderna och se till att resultatet förs in i SVEFOs databas, om det inte redan är gjort av juryn, och verifiera att alla relevanta listor finns till förfogande inför redovisningstillfället.
- prägla plakett
- framställa diplom. SVEFO-styrelsen signerar Bästa klubb o Bästa fotograf.