SVEFO-Utställningen 2010

Uppdaterad: 19 Sep 2015 kl: 22:19

SVEFO-Utställningen hösten 2010:
10 bilder eller kolletioner i varje klass väljs ut utan inbördes ordning.
Samtliga deltagande påsiktsbilder (=tryck/utskrift) ställdes ut den 7 nov 2010
i Västerholmsskolans aula. Diabilderna visades under genomgången av uttagningarna.

Här nedan i bildgalleriet finns de uttagna bilderna. Vi har vänligen fått tillstånd att visa de digitala kopiorna från samtliga fotografer.

Stockholms Fotoklubb höll i utställningen.

Göran Segeholm höll en mycket uppskattad föredragning om
"Konsten att titta på bild och kunna prata om det efteråt."

Jury var Göran Segeholm och Thomas Wågström..