SVEFO-Utställningen regler

Uppdaterad: 25 Sep 2015 kl: 23:06

Regler för SVEFO-Utställningen

Beslutade vid styrelsemöte 11 juli 2012
Dessa regler i pdf » uppdatering på gång om jpg-filernas större storlek. Se nedan.

Hur deltar jag »......... Hur deltar fotoklubben »......... Utmärkelser »

SVEFO-Utställningen
Utställning för påsiktbilder (utskrift/tryck/negativkopia).

Deltagare
- SVEFO-Utställningen är öppen för anslutna klubbar och enskilda medlemmar.
- Deltagare får endast delta för EN fotoklubb vid en och samma tävling.

Tävlingen
SVEFO-Utställningen består av tre grupper:
(Färg och svart-vitt deltar i samma grupp.)
A Kollektion                                            En kollektion om 3 – 5 bilder - utan tema
B Enstaka bild1 – 3 bilder - utan tema
C Temakgrupp, enstaka bild                   1 – 3 bilder - med tema

Årets tema fastställs av SVEFO-styrelsen tillsammans med arrangerande klubb och framgår av inbjudan till tävlingen.
.

Hur deltar jag?

Registrering och uppladdning av bilder görs på SVEFOs hemsida när din tävlingsledare öppnat för pågående utställning. Du behöver din fotoklubbs nya lösenord och ett personligt konto för att registrera dina bilder.
... - NYA deltagare behöver skapa ett personligt konto genom att registrera sig på
SVEFO-utställningens inloggningssida. Bläddra ner till "Ny registrering".
...- Fotoklubbens lösenord får du av din klubbs tävlingsledare.
.. - Har du deltagit tidigare kan du normalt få klubbens nya lösenord till den e-postadress du angav då du registrerade. Både nya och redan registrerade medlemmar loggar in från samma startformulär. Se ovan.

OBS! Alla bilder visas digitalt med projektor vid redovisningen.
Arrangerande klubb behöver därför även få alla bilderna digitalt. Din fotoklubb kan hjälpa dig med skanning och uppladdning. 
Juryn bedömer påsiktsbilden inte den digitala kopian.
(Bildfilerna skall vara i JPG/JPEG-format med längsta sida 2000 pixlar och inte bli större än 1,5 MB NYTT 2015

Bilderna bör helst vara nytagna och får inte ha blivit prisbelönta vid tidigare utställningar/tävlingar inom RSF eller SVEFO. (RSF=Riksförbundet Svensk Fotografi.)
Bilderna får bearbetas.

Bilderna skall vara monterade på kartong eller t ex 5 mm kapaskiva och det är viktigt att de är plana inte buktiga. (Kommentar: skälet är att bilden skall vara lätt att fästa propert på utställningsskärm, alltså inte för buktig, sladdrigt, för tjock eller för tung.)
Längsta sida inklusive kartong/passepartout får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än 20 cm.

Bilderna märks på baksidan i övre vänstra hörnet med:
- fotografens namn
- epost/telefonnummer
- fotoklubb
- bildtitel
- utställningsgruppens bokstav
- kollektionsbilder ska även numreras

Bilderna skickas till DIN KLUBBs tävlingsledare, som samlar ihop och skickar dem till den arrangerande klubbens ansvarige. En utskriven lista med klubbens deltagare och bilder bifogas försändelsen.

OBS! Försändelserna skall emballeras mycket väl. Emballaget ska kunna användas vid bildreturneringen.
- Arrangören kommer att hantera insänt bildmaterial med största varsamhet, men kan inte ikläda sig ekonomiskt ansvar för eventuella skadade eller förlorade bilder.
- Den arrangerade klubben bekräftar till den e-postadress, som tävlingsledaren angett, att den mottagit den tävlande klubbens bilder.

Insändande av bilder innebär att dessa regler accepteras.


UTTAGNA BILDER kan komma att ställas ut
på redovisningens plats, eller annan plats, under viss tid efter redovisningen, om arrangören eller SVEFO styrelsen har möjlighet att ordna detta. - Sedan 2006 har de flesta utvalda ställts ut på Stockholms Fotomässa.
....De bilder som godkänts för publicering - anges av den tävlande vid registrering och uppladdning - kan komma att publiceras t ex i tidningar och på av SVEFO sanktionerade hemsidor.

- Har du frågor? Kontakta din tävlingsledare eller webmaster (se styrelsen)
.

Hur deltar fotoklubben?

OBS! att fotoklubbarna själva ansvarar för att montera bilderna på utställningsskärmarna. (Kommentar: Om vi vill ställa ut alla deltagande bilder är detta enda utvägen.)
Kontakta SVEFO för att få besked om skärmarna. Ansvarig i år är inga@svefo.org 08-755 69 89.

Klubben ansvarar för att medlemmarnas digitala bildkopior laddas upp på SVEFOs hemsida och hjälper fotografen med detta om det behövs.

Klubbens tävlingsledare erhåller nytt lösenord för tävlingsledarens inloggning till konto reserverat för tävlingsledaren.
Tar där bort de medlemmar som tidigare deltagit i SVEFO arrangemang men som nu lämnat klubben.
Öppnar för medlemmarnas möjlighet att registrera och ladda upp bilder
Lämnar klubbens medlemslösenord till medlemmarna för deras inloggning.
De klubbmedlemmar som deltagit tidigare får normalt sitt eget och klubbens lösenord via epost.
Klubbens medlemslösenord finns i klubbledarens konto.
Klubbansvarig postar/överlämnar klubbens påsiktsbilder med lista på klubbens deltagare och bilder. Listan kan hämtas från SVEFOs databas för alla registrerade bilder.

Arrangerande klubb bekräftar att de mottagit påsiktsbilderna till den epost, som tävlingsledaren angett.
.

Upplysningar

”Då antalet fotografer i en grupp ett visst år understiger 10 bedöms bilderna detta år, men gruppen skall inte utlysas påföljande år”. (Beslut vid stämman 2011.)
.

Utmärkelser

- I varje klass antages 10 %, max 15 bilder/kollektioner. Alla antagna bilder visas och kommenteras skriftligt samt tilldelas ett diplom.
- Dessutom kan ett antal bilder bli hedersomnämnda, vilket innebär att de inte har samma höga status som de antagna men ändå kommer att visas och kommenteras vid redovisningen.
- Bästa fotograf tilldelas plakett och diplom.
- Bästa klubb får en inteckning i vandringspriset och ett diplom. Den klubb som först får sin tredje inteckning får behålla vandringspriset för gott.
.

Poängberäkning

Enstaka-bild-grupperna:
Varje antagen bild får 1 poäng
Varje hedersomnämnd bild får + (ett plustecken)

Kollektionsgruppen:
Antagna kollektioner får 3 poäng
Hedersomnämnda får +++ (tre plustecken)

(+tecken används för att söka skilja fotograf respektive fotoklubb om fler har fått lika många poäng.)

Arrangören har, via SVEFOs hemsida, tillgång till verktyg och rapporter för att hantera tävlingen.