Tävlingsregler

Uppdaterad: 26 Mar 2017 kl: 18:20

SVEFO arrangerar vanligen två årliga tävlingar, dels under våren BILD-ÅR med digitala bilder (projektion) och dels under hösten en SVEFO-utställning för utskrift/tryck (påsikt).

Du anmäler dig och betalar deltagaravgiften via din fotoklubb. Om det föreligger särskilda skäl kan du också bli direktmedlem efter godkännande av SVEFOs styrelse.

Registreringen och uppladning av bilderna gör du här på svefo.eu för såväl Bild-ÅR som SVEFO-Utställningen.

BILD-ÅR, digitala bilder, lämpar sig för alla fotografer, både de med mindre erfarenhet och de mer avancerade.

I SVEFO-Utställningen deltar du med utskrivna/tryckta bilder.
OBS! Bilderna lämnar du till din fotoklubb
, som samlar upp alla deltgande bilder och lämnar till arrangörsklubben.

Läs reglerna för de skilda tävlingarna i undermenyn t h.

.