Verksamhetsberättelse för 2015

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:17

VERKSAMHETSBERÄTTELSE oktober 2014 – december 2015

Förtroendevalda:
Ordförande                              Inga Nathhorst                         Danderyds FK
Ordinarie ledamot                  Jan Bergman                             Danderyds FK
Ordinarie ledamot                  Peter Falk                                  Erikssons FK
Ordinarie ledamot                  Chris Kreimer                           Stockholms FK
Ordinarie ledamot                  Joakim Niklasson                     Stockholms FK

Suppleant                                  Stefan Areving                          Gävle FK
Suppleant                                  Kai-Owe Och                             Kista FK

Revisor                                       Jan Better                                  Danderyds FK
K-G Gramén                              Enskede FK

Revisorssuppleant                   Arne Wallers                            LM Ericssons FK

Valberedning                            Cristian Lintrup                        LM Ericssons FK (sammakallande)                                              Elizaveta Pronina                          Stockholms FK

Styrelsemöten:
Styrelsen har under det förlängda verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsemöten. Diskussioner och beslut sker en hel del i styrelsemailen och protokollförs.

SVEFO-INFO och hemsidan:
-  2014 registrerades svefo.ORG. Svefo.EU har börjat att fasas ut.
- SVEFO-INFO har under verksamhetsåret utkommit med fem nummer. Nyheter och information har även i övrigt sänts med epost men inte som en SVEFO-INFO utgåva.
- Hemsidan har informerat om arrangemangen, visar belönade bilder, resultatlista och bildspel för nedladdning med såväl belönade som alla deltagande bilder.
- SVEFO har fortsatt informera om medlemmars utställningar på hemsidan och via epos           t.

Medlemmar:
Antalet medlemsklubbar var 17 (16) och antalet enskilda medlemmar var 2 vid verksamhetsårets slut.

Arrangemang:
16 nov SVEFO utställningen 2014 och distriktsårsmöte
Distriktårsmötet beslöt om ändringar i stadgarna av verksamhetsår samt en justering i dagordningen.
SVEFO-styrelsen höll i årets arrangemang. Jury var Claes Grundsten.
Bästa fotograf...  Stefan Malmström, Kista FK
Bästa fotoklubb .Enskede FK

21 - 23 nov Fotomässan Stockholm 2014
hölls även 2014 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Deltagande SVEFO-klubbar hade en gemensam monter och fick en bredare exponering av klubbarnas verksamhet. Fotomässan ger många värdefulla kontakter med fotografer som visar intresse för medlemskap i fotoklubbar. Upplägget var annorlunda detta år och SVEFO representerades av en enda stor bild från SVEFO-14 ”Apmys” foto Stefan Malmström.
Samordningen sköttes åter förtjänstfullt av Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms fotoklubb samt Tyresö FK.

22 mars      Extra föreningsmöte
Det extra föreningsmötet i mars 2015 beslöt att fastställa ändringarna i stadgarna enligt 2014 års distriktsmötes beslut.

22 mars BILD-15 Arrangör SVEFO-styrelsen
Tävlingen har hållits varje år sedan 1974. Tävlingen avsåg från start DIA och påsikt. År 2002 övergick tävlingen till digitalt inlämnade bilder.
Jury: Anna Tärnhuvud » årets Rookie 2014 och Vilhelm Stokstad »
Bästa fotograf: Irina Johansson, Stockholms fotoklubb
Bästa fotoklubb: Enskede fotoklubb

7 april – 25 juni Diptykutställning i Folkets Hus, Solna
Det blev en lyckad och uppmärksammad utställning, men det var alldeles för få deltagare.
Uppgiften är svår. 2 bilder tillsammans ska säga något utöver de enskilda bilderna 1+1=3 enligt Anna Claréns definiton. SVEFO hoppas på bättre anslutning till nästa utställning.

12 och 19 september Lightroomkurs med Jan-Olav Wedin
2 heldagseminarium med Jan-Olav Wedin som är Konserthusets fotograf.
Dag 1 fick vi en grundlig genomgång av import och backup samt orientering i programmet.
Dag 2 hade vi egna bilder och koncentrerade oss på bearbetning och olika typer av bildexport.

6 – 8 november Fotomässan i Stockholm 2015
Detta år hölls Fotomässan mycket tidigt redan före SVEFO-15 Utställning. Detta för att sammanfalla med Mitt kök och därmed dra mer folk. SVEFO deltog som vanligt med funktionärer och denna gång med en affisch för SVEFO i posterformat. Enskede FK, Stockholms FK, Tyresö FK och FK Avtrycket gjorde åter en förnämlig insatts och höll i ett utvecklat arrangemang.

15 november SVEFO-15 Utställning
Utställningen visades söndag 15 november och de belönade bilderna ställdes ut 15 - 26 november i
Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, Solna
Jury: Wilhelm Witte och Mikael Röhr
Bästa fotograf: Barbro Lindh, Fotoklubben Avtrycket.
Bästa fotoklubb: Enskede Fotoklubb

Sittande styrelse tackar för det förtroende vi åtnjutit.
Stockholm i mars
Styrelsen för Östra Svealands Fotoklubbar genom

 

Inga Nathhorst
Ordförande